Siena čili Vontové a Rychlé šípy ve 13. století

28.04.2024

Siena se za sedm osm století skoro nezměnila. Nejde jen o dokonale zachovanou středověkou podobu nádherného padesátitisícového toskánského města, ale o způsob života. Obec je celou tu dobu rozdělena do kontrád, kterých je v současnosti sedmnáct, a ty si střeží svá území. Sousední čtvrti se nenávidí, s těmi vzdálenějšími se naopak spolupracuje. 

Území každé z nich bezpečně poznáte, protože mladí i staří členové a členky kontrády vyvěšují po domech a klubovnách vlajky. Najdete tu sochaře, kteří mají na praporu želvu, notáře, kteří mají orla, pekaři mají vlčici, hrnčíře barvíři husu, jsou tu i krejčí, tesaři, malíři, prostě všemožná řemesla, která ti lidé už nevykonávají, ale pocházejí ze čtvrti, který cechu od nepaměti patřil. A když se narodíte v určitém domě, zůstanete v kontrádě, ke které dům patří, až do smrti. 

Středověké ulice jsou zaplavené symboly mušlí, beranů, sov, draků, žiraf, jednorožců, šneků nebo housenek. Záleží, co má která čtvrť ve znaku. Nejen že se starají o své prapory, erby, uliční znamení a originálně zdobené kašny, ale pořádají také koňské dostihy přímo na hlavním náměstí, které je od středověku neskutečně sešikmené, aby z něj odtékala voda a bahno. Kdo vyhraje, může na území poraženého udělat brajgl a uspořádat superhlučnou oslavu. Konrády mají i své kapely a hlavně bubeníky, kteří den co den na některém svém dvorku nebo náměstí vybubnovávají bojové písně a svolávají své členy. 

Když se procházíte křivolakými ulicemi nebo se díváte z věkovitého okna svého pokoje na prastaré střechy kostelů a domů, je vám jasné, že tady museli řádit Vontové, Rychlé šípy, Dvorečáci i všichni z Tajemné Řásnovky a Stínadel dohromady. S tím rozdílem, že všechno, co Foglar ve svých knihách popisuje, se tu už sedm set let odehrává. A nejen mezi kluky, kteří dělají hlavně bubeníky, ale i mezi všemi obyvateli včetně těch nejstarších, kteří se scházejí v klubovnách svých čtvrtí, opravují bubny a vlajky, vzpomínají na staré časy bojů a přátelství a hlavně jsou nevýsovně šťastní, že můžou žít ve městě tak úžasném jako Siena.