VIII. Národovectví a fašišmus jako parodie vlastenectví

26.09.2021

Je bohužel asi přirozené, že se důraz od nepaměti klade na domácí politiku a většinou se pomíjí ta důležitější, tedy zahraniční. Kdosi chytrý poznamenal, že tuzemská politika je důležitá v tom, jak budeme žít, zahraniční v tom, jestli vůbec přežijeme. Směřování na demokratický Západ, kam tisíc let patříme, je pro existenci státu, jakým je ten náš, zcela klíčové. Už vzhledem k jeho poloze, velikosti a historii.

Kapitola VIII O tom, jak nacionalisté znectili pojem vlastenectví

Budování plotů, uzavírání hranic a plédování pro sebezahleděný a sebezahleněný národní stát končí vždycky tragicky. Nacionalismus je v našich podmínkách neúnosný a čím dál znepokojivější. Myslím počínání těch, kteří se zaklínají vlastenectvím, a přitom vyznávají zcela opačné hodnoty, které určitě nejsou v českém zájmu. Jsou totiž přesným opakem toho, za co vlastenci třeba z řad českých legionářů, pilotů RAF či odbojářů bojovali.

Nacionalisté v nejmenším nejsou vlastenci, stejně jako vyznavači fašistických idejí nejsou konzervativci. Konzervativec si váží vzdělanosti, slušnosti, pravdomluvnosti, demokracie, co nejvíce zachovalé přírody, snaží se poučit z historie, nehrbí se jako lokaj a nedá se koupit. To, co se dnes často nesmyslně vydává z konzervativní hodnoty, bývá nezřídka v lepším případě autoritářský populismus, v horším to, čím se tu zaklínali fašisté už za první republiky. Jak zhoubné to je, se ukázalo za republiky druhé, za protektorátu a za Gottwaldova Československa, které historik Petr Placák nazval příznačně fašistickým státem.

Neboť... Mezi bolševismem a nacismem, případně fašismem nebývá v důsledcích rozdíl. Hledání nepřítele je příznačné pro obě ideologie, jednou se bojuje proti rase, podruhé proti třídě, hledají se spasitelé, kteří se stávají brzy všemocnými, obě ideologie jsou podmíněné masivní propagandou, represí a expanzí. A strachem. Počet obětí je u komunismu a nacismu celosvětově srovnatelný. Jedná se o desítky milionů nevinných lidí.

Je pozoruhodné, že tak zvaným vlastencům nevadí východní diktatury, prakticky orientální despocie, zato neustále tepou do "prohnilého Západu", zosobněného Bruselem či Spojenými státy. Rudohnědý slovník a nenávistné myšlení se od dob komunistické totality u nich prakticky nezměnily. Neexistuje jiná rada, než ať si zkusí pár let žít někde za Moskvou či Uralem. Dogmatické uvažování nezmění žádné vysvětlování, diskuse či pokusy o vzdělávání. Jen zkušenost. Historická nebo reálná.

Často se tohle "vlastenectví" jeví jen jako trochu učesaná teorie o krvi a půdě (Blut und Boden). Je to původně zvrácená ideologie, jejíž zastánci hlásali bludy o vyvolenosti národa, o nerozbitnosti rodiny, o nepřekonatelnosti selského rozumu, o historickém sepjetí sedláků s půdou, o magické síle vůdcova slova... Stačí ci pročíst protektorátní ročníky Vlajky či Árijského boje, které tímhle slizem přetékají. Vyžívali se v něm nacisté, inspirovaní fašisty, a spodní proudy tohoto sektářského nenávistného myšlení přetrvaly dodnes i v české politice. Bohužel jim nahrává i mezi různými publicisty a akademiky stále populární obhajoba kolaborace, ať protektorátní, nebo prokomunistická.

Kolaboranti, konfidenti a estébáci, kterým (rudo)hnědé uvažování imponuje, po letech zapomnění zase nestoudně vylézají z děr. Fašistické strany kdysi podlézaly tehdy znacizovaným Němcům, které předtím nenáviděly, dnes podlézají dál, jen jinému státu, který likviduje demokratickou opozici a jehož agenti tu provádějí teroristické útoky. Putinova orientální kágébácká buranokracie jim imponuje. Možná je i vzrušuje. Tyhle proudy tu stále smrdí, i když to na rozdíl od bolševiků nepřiznají. Volit je znamená volit pátou kolonu, která působí stejně jako komanči proti zájmům vlastní země. Dřív se za to věšelo na lucerny, dnes se za totéž na Zemanově, Mynářově a Nejedlého Hradě dávají metály.

A když už jsme u medailí. Na té fotce je Radola Gajda. Kdysi legionář, potom fašista. Na jeho motivaci se dá ještě vzhledem k prvorepublikánským intrikám jakž takž lecos pochopit, zatímco pro jednání dnešních neonacistických kremrolí není žádné omluvy.