Mordor prohrál!

09.10.2021

Je to úžasná zpráva pro demokracii. Patříme dál na Západ.

A zprávou století potom je: Bolševici konečně Ende!

Fašisti se prokolaborovali na ubohých devět procent.

Vše díky voličům, kteří vědí, že podstatná je kultura a vzdělání.

Už jen vymést mynářovskou kremelskou pátou kolonu z Hradu.

Pak zalezou do slují i trpaslíci, estébáčci, kolaboranti a přikyvovači.